ข่าว

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
   ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีการกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญโท และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ สอบครั้งที่ 1 รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 4 ธันวาคม 2558 สอบครั้งที่ 2 รับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2558 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
 
โพสโดย : โครงการบัณฑิตศึกษา
โพสเมื่อ : วันอังคารที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 10:52 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
ข่าวอื่นๆ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 อ่านต่อ...
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ่านต่อ...
ขอมอบวารสารวิชาการสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล อ่านต่อ...
>>ข่าวทั้งหมด