ข่าว

  ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม
 
 
   ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "พิธีกรและพิธีกร สำหรับส่วนราชการและองค์ส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 -18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทุกระดับ ทุกกรม และทุกกระทรวง พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และผู้สนใจ
 
โพสโดย : โครงการบัณฑิตศึกษา
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 10:04 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
ข่าวอื่นๆ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 อ่านต่อ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ่านต่อ...
ขอมอบวารสารวิชาการสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล อ่านต่อ...
>>ข่าวทั้งหมด