ข่าว

  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ "พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน" "Dynamic Researches for Sustainable Community Development" ในระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
โพสโดย : โครงการบัณฑิตศึกษา
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 09:33 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
ข่าวอื่นๆ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 อ่านต่อ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 อ่านต่อ...
ขอมอบวารสารวิชาการสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล อ่านต่อ...
>>ข่าวทั้งหมด