ข่าว

  โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์”
 
 
   โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” โดยวิทยากร นางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในการนี้จึงขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมเรื่องดังกล่าว ด้วยการสแกน QR Code ส่งแบบตอบรับการอบรมเพื่อขอรับลิงค์การเข้าอบรมออนไลน์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (คลิกอ่านรายละเอียดเพื่อเปิด QR Code)
 
โพสเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 03:07 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
 
ข่าวอื่นๆ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
การสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3/2564 อ่านต่อ...