ข่าว

  โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์”
 
 
   เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเบื้องต้นในการใช้งาน สามารถใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นเครื่องมือในการตรวจทานความคล้ายคลึงกับวรรณกรรมทางวิชาการของผู้อื่นด้วยตนเองได้ ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรม คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีวิทยากร นางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ เป็นผู้ให้คำแนะนำ และสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
 
โพสเมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 10:00 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
 
ข่าวอื่นๆ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
การสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3/2564 อ่านต่อ...