แผนที่

 
 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา
ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2890-1801-9 ต่อ 2120, 2121, 2062 สายตรง 0-2890-2308, 0-2890-1809
โทรสาร : 0-2890-1809
การคมนาคม : รถประจำทางสาย 40 , 56 , 57 , 149 , ปอ.40 , ปอ.56 , ปอ.177
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่ 8.45 น.- 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 8.45 น. - 16.30 น.
การเดินทางด้วยตนเอง : ศึกษาเส้นทางผ่าน Google StreetView

ดู โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนุบรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
โครงการบัณฑิต @ Social Network