ข่าว

  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยอาจารย์ ดร. อารยา เกียรติก้อง ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และนางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
โพสเมื่อ : วันเสาร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 01:56 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
 
ข่าวอื่นๆ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
การสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3/2564 อ่านต่อ...