โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 10:41 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ขึ้นในวันพฤหัสสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560

เพิ่มเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 10:24 น.

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจักประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (The National and International Graduate Research Conference 2017) วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

เพิ่มเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 10:15 น.

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "Challenges in the 21th Century: Sustainable Development in Multcultural Society" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทมร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด

วีดีโอ

facebook


ปรับขนาดตัวอักษร ก+ | ก++ | ก+++

ส่วนบริการนักศึกษา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

39,775 คน