ข่าว

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3/2564
 
 
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยโครงการบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 80 คน เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ นอกเวลาราชการ และ/หรือ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (แบบ Block Course) ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 12 หรือสมัครผ่านตัวแทนที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0837040999
 
โพสเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 10:00 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
 
ข่าวอื่นๆ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
การสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ่านต่อ...